Foto EMMA (c) Ari Karttunen

Inställd: Arkivet för gester och handlingar

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Guidning: Arkivet för gester och handlingar

Guidning: Arkivet för gester och handlingar

Arkivet för gester och handlingar är en speciell guidning, som förnyar den traditionella museiguidningen.

Under rundvandringen utforskar man minnets olika avlagringar – stunder som upplevts i rummet, gester som upprepats och steg som tagits.

I arbetsgruppen ingår koreografen Tero Hytönen och danskonstnären Aino Purhonen.

EMMA
17.4. kl 13

Fritt inträde, längd 45 min

Stäng