Foto © Miro Lappalainen

Jazz-Espa 2022

Södra Esplanaden 1, 00130 Helsingfors
Esplanadestraden

Jazz-Espa-konserterna arrangeras 25.–30.7.2022.

Jazz-Espa-konserterna arrangeras 25.–30.7.2022, varje vardag kl. 13.00, 15.00 och 17.30. Lördagskonserterna börjar kl. 12.00
och 14.00. Konserterna ordnas med förbehåll för vädret. Information om eventuella inhiberade konserter förmedlas via Facebooks evenemangssida samt på konsertplatsen vid Esplanadestraden.

Konserterna är gratis och passar hela familjen. Konferenciererna talar finska och engelska. Hela området är tillgängligt.

Esplanadestraden
25.-30.7.2022
Varadagar kl. 13, 15 och 17.30. Lördagens konserter kl. 12 ja 14.
Fritt inträde

Stäng