Foto Yö ry (c) Johanna Naukkarinen

Johanna Naukkarinen: Anatomical Venus

Lönnrotsgatan 33, 00180 Helsingfors
Yö Galleria

Anatomical Venus presenterar den anatomiska venusen, en anatomisk docka från 1700-talet i formen av Venus

Anatomical Venus presenterar den anatomiska venusen, en anatomisk docka från 1700-talet i formen av Venus, som Johanna Naukkarinen använder för att diskutera de stränga
genusrollerna inom historiska anatomikataloger. 

En anatomisk venus är en vaxdocka som skapades i Italien på 1700-talet för att lära anatomi åt allmänheten.  

Utställningen som innehåller fotografier, digitala teckningar och bildmontage undersöker det här fenomenet som existerar i korsningen av medicin och konst genom att blanda ihop olika bilder på ett analytiskt och lekfullt sätt.  

Utställningen letar efter det figurativa språket och de sätt att definiera genus som är gemensamma för anatomiska bilder och bildkonst.  

Yö Galleria

2.-19.9.2021 ti-fre kl 14-19, lö-sö kl 12-17

Fritt inträde

Stäng