Foto Helsingin kaupunginmuseo

Kära Tallinn – Anekdoter om grannen

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

Utställning till minnen av helsingforsbornas resor till Tallinn från 1980-talet till idag.

Utställningen Kära Tallinn – anekdoter om grannen granskar Helsingforsbornas förhållande till vår grannstad Tallinn. Stadsborna, som bilderna och berättelserna till denna varmhjärtade utställning har samlats från, får själva föra talan. Den roliga – och ibland lite genanta – med kärlek omhuldade stämningen sträcker sig från 1980-talet till idag och ger besökarna en inblick i olika delar av Tallinn, historiska evenemang och stadsmiljön som genomgår snabba förändringar.

Ni kan bekanta er med utställningen under lärarens ledning på egen hand under museets öppettider.

Det finns Uppdrag i Tallinn-uppgiftsblad för elever i högstadier, gymnasier och 2:a stadiet. Läraren kan printa och dela ut uppgifterna till eleverna som kan besöka Kära Tallinn -utställningen på egen hand och göra uppgifterna i små grupper. Du kan reservera ca en timme för en rundvandring med uppgifterna. Till uppgiftsbladet kommer du från den här länken. 

Kolla öppetider här https://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/sv/kontaktinformation/