Kaikenlaisten lasten tanssitunnit – Danslektioner för alla slags barn på Annegården

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

DanceAbility-lektionerna erbjuder barn och deras n ärstående vuxna gemensam tid tillsammans, rörelseglädje och möjlighet att lära känna nya lika-olika-människor.

DanceAbility-lektionerna erbjuder barn och deras n ärstående vuxna gemensam tid tillsammans, rörelseglädje och möjlighet att lära känna nya lika-olika-människor.

På lektionerna behandlas rörelsen lekfullt – tillsammans av alla och av var och en på sitt eget sätt. DanceAbility-metoden, som används på barnens lektioner har anpassats särskilt till arbete med barn.
Lektionerna är öppna för alla barn och deras närstående vuxna, oavsett om de är handikappade eller inte. Lärarna är certifierade DanceAbility-lärare. En vuxen kan delta i lektionen tillsammans med flera barn, till exempel med syskon. Lokalen är tillgänglig.

http://www.danceabilityfinland.com/daf/

Stäng