Kalliolla – Helsinki Biennial Inspired

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

I den funktionella utställningen kan man måla med vatten, titta på skuggbilder och förundra Östersjön.

I den funktionella utställningen kan man måla med vatten, titta på skuggbilder och förundra Östersjön.

Utställningshelheten genomförd av Stora Räntans naturcentrum och Annegården dyker i rikedom, skönhet och otroligt ljudlandskap för skärgårdsnaturen. I fotografierna i serien Grotesker av Tuula Närhinen lyfts det fram fantasifulla figurer ur bergen.

Verket ingår i evenemangshelheten Helsinki Biennial Inspired. Helsingforsbiennalen är ett internationellt bildkonstevenemang som arrangeras vartannat år. Evenemanget visar upp samtidskonst av hög kvalitet i det havsnära Helsingfors. Den första biennalen arrangeras på Skanslandet 12.6–26.9.2021.

Utställningen är öppen under Annantalos öppettider.

Stäng