Foto Suomen valokuvataiteen museo (c) Katja Eydel

Katja Eydel: Utbildning

Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Finlands fotografiska museum

Att bygga och inreda fungerande och användbara lokaler för olika ändamål hör till samhällets grundläggande funktioner.

Att bygga och inreda fungerande och användbara lokaler för olika ändamål hör till samhällets grundläggande funktioner. Människorna är duktiga på att skapa verksamhetsmiljöer. Man kunde till och med säga att det har varit en av förutsättningarna till arts framgång. 

Katja Eydels utställningen Utbildning sätter ett urval lokaler under lupp av vilka var och en fyller sitt eget syfte: skolklasserna, läkarmottagningarna, daghemmen och rehabiliteringscentrumen ser vid första ögonkastet vardagligt neutrala ut. Eydels projekt tvingar emellertid att titta närmare på de byggda miljöerna. Bakom den vardagliga självklarheten döljer sig en hop sociala strukturer som formar tänkande och beteende.

Utställningens premiärer i Finlands fotografiska museum. Utställningen öppnades första gången på Fotografiska museet i november 2020, men hann bara vara öppen två dagar innan coronarestriktionerna tvingade den att stänga. Nu visas utställningen på nytt.

Katja Eydel (f. 1969) är en tysk konstnär bosatt i Berlin, som i sitt arbete ofta siktar på mer omfattande forskningsbaserade fotohelheter. Hon verkar också som universitetslärare.

Finlands fotografiska museum
16.9.-6.11.2022 ti-sö kl 11-18, ons kl 11-20

Inträde 6/12€€, under 18 år fritt inträde

Stäng