Foto EMMA (c) Ari Karttunen

Konsten känns utomhus

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
Utställningscentrum WeeGee

På rundvandringen stiftar man bekantskap med den offentliga konsten i Hagalund.

På rundvandringen stiftar man bekantskap med den offentliga konsten i Hagalund.

Samtidigt vårdar man kroppen med lugna övningar och iakttar vilka känslor konsten väcker i den egna kroppen. 

Man besöker bland annat Tapio Junnos skulptur Bländad och avslutar rundvandringen vid WeeGee.

Hälsocoachen Rani Saarinen fungerar som guide. 

WeeGee, start utanför huvudingången

21.8.2021 kl 13

Avgiftsfri, längd 1 h, på rundvandringen ryms 15 personer, i den ordning de anländer.

Stäng