Foto HAM/Sonja Hyytiäinen

Konstens ABC: Testa grafik

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
HAM Helsingfors konstmuseum Tennispalatset

Konstverkstad

Vad är konstgrafik? Hur fungerar en tryckpress? Vi testar olika högtrycksmetoder för konstgrafik och gör unika bilder med hjälp av pressprint- eller linosnittekniken.

Åldersrekommendation: daghem, årskurserna 1–9, andra stadiet

Längd: 2 timmar

Konstverkstaden anknyter till följande avsnitt i läroplanen: bildkonst

Mångsidig kompetens: K2 Kulturell och kommunikativ kompetens