Konstrådgivningens jullaboratorium – Konstrådgivningen

Nedre Malms torg 1, 00700 Helsingfors
Malms kulturhus

I laboratoriet kan du hitta precis rätt julröda färg, skapa små presenter, känna juletidens dofter och måla ögonblicksbilder inspirerad av dofterna, samt lära dig att paketera mer personligt.

I laboratoriet kan du hitta precis rätt julröda färg, skapa små presenter, känna juletidens dofter och måla ögonblicksbilder inspirerad av dofterna, samt lära dig att paketera mer personligt.

Konstrådgivningen handleder och uppmuntrar vuxna och barn (3–5 år) att skapa och uppleva konst tillsammans. Verksamheten ger också information och idéer on hur man kan ordna utrymme och tid i hemmet för möten med konsten.

Man kan delta i Konstrådgivningsbyråns undervisning när det passar en själv, varje gång eller bara då och då.

När du registrerar dig för en verkstad, gör bara en anmälan, den gäller automatiskt både för barnet och den vuxna, det vill säga för två personer.

Längd: 1 t 30 min
Arbetsspråk: finska
Åldersrekommendation: 3–5 år

Mer information: [email protected]

Konstrådgivningen på hösten 2021:
26.8. kl 10 Käppvarelser
2.9. kl 10 Sömntunga linnen
2.12. kl 10 Konstrådgivningens målningslaboratorium
9.12. kl 10 Konstrådgivningens jullaboratorium

Stäng