Lilla parlamentet

Arkadiankatu 3, 00100 Helsinki

Lilla parlamentet är riksdagens tilläggsbyggnad, som ligger i Helsingfors centrum. På Lilla parlamentets gatuplan finns Infocentrum där det ordnas tillställningar riktade till allmänheten. Infocentrum är öppet från måndag till fredag endast i samband med tillställningarna.