Lora Dimova & Leda Vaneva: Hybrid Existence

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
Helsingfors konstmuseum HAM

Hybrid Existence utforskar det mänskliga jaget som en flytande föreställning, ett uttryck bortom …

Hybrid Existence utforskar det mänskliga jaget som en flytande föreställning, ett uttryck bortom den fysiska kroppens parametrar. Verken reflekterar över olika manifestationer och transformationer av jaget, förhållandet mellan de mångskiftande platser där människor vistas, och hur dessa omgivningar omformar uppfattningen om hur vi ser oss själva. Utställningen presenterar verk i en rad olika medier, som transcenderar gränserna mellan det personliga och det kollektiva, det digitala och det fysiska, kroppen och omgivningen. Båda artisterna undersöker den tillfälliga naturen hos deras individuella upplevelser och ger dem en fysisk form. Verken sammanför fragment av jaget och navigerar mellan det inre och det yttre, mellan fysiska och icke-fysiska platser.

Lora Dimovas verk reflekterar över kollapsen och återuppbyggnaden av strukturer – individuella, kollektiva, miljöbetingade. Hennes verk Origin är ett sökande efter det essentiella i tillvaron. Det är att återställa, att återgå till något förlorat och glömt. Verket följer metamorfosen av jaget, de dolda krafterna som verkar inom och omkring oss. Dimova begrundar existensens och kroppens bräckliga och flyktiga tillstånd, att vara en del av omgivningen och dess cykler av transformation.

Leda Vanevas serie Unfolding the Digital Self fokuserar på den blandade upplevelsen av det fysiska och det virtuella, formad av kroppens likartade respons till båda dessa förnimmelser. Genom en kombination av arbete som gjorts för hand och med digital framställning ger hon en sammanfattning av splittringen av jaget och kartlägger dess koppling till allt annat. Leda Vaneva är fascinerad av att förverkliga det osynliga, att uppleva och antyda en mer vidsträckt verklighet.

Lora Dimova har bott och arbetat i Helsingfors sedan 2012. Hon har MA-examina i konst från Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur, Finland (2015) och i Porslin och glas från National Academy of Art, Bulgarien (2007). Hennes verk utforskar kroppens inre och yttre territorier, kopplingen till omgivningen och existensens fysiska och spirituella aspekter.

Leda Vaneva är en tvärdisciplinär konstnär bosatt i Helsingfors. Hon utforskar principerna som styr människans uppfattningar, deras begränsningar och effekter. Hennes verk kretsar kring teman som väsentlighet, kaos och kontroll. Hon har MA-examina i Nya medier (Aalto-universitetet) och Fotografering (National Academy of Art, Sofia, BG).

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande