Foto Kansalliskirjasto (c) Maara Kinnermä

Människan och naturen

Unionsgatan 36, 00170 Helsingfors
Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteks utställning skildrar förhållandet mellan människa och natur samt hur uppfattningen om naturen utvecklas ur fyra perspektiv;

Nationalbiblioteks utställning skildrar förhållandet mellan människa och natur samt hur uppfattningen om naturen utvecklas ur fyra perspektiv; de klassiska elementen land, vatten, luft och eld.

I utställningen granskar experter inom olika naturvetenskaper forskning och sinnebilder i anknytning till dessa element med hjälp av Nationalbibliotekets samlingar och några inlånade objekt från kultur- och vetenskapsinstitut.

Nationalbiblioteket

26.8.2021-31.5.2022

Fritt inträde