Me myös!

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

Me myös! -nudansverket berättar om ekologi och jämställdhet ur en rullstoldansares synvinkel.

Me myös! -nudansverket berättar om ekologi och jämställdhet ur en rullstoldansares synvinkel.

Verket handlar om teman som dansarna har lyft fram; det berättar om problem personer med funktionsnedsättning möter och lösningar de hittar. Nudansverkets rörelsematerial har skapats av dansarna, och var och ens rörelse är viktig. Bland temana syns bland annat den vardagliga byråkratin, miljön, misshandel samt kraften och glädjen av samarbete. Genom verket är det centralt att personer med funktionsnedsättning blir betraktade som jämställda aktörer i allt som behandlas.

I föreställningen talas finska, men att uppleva den förutsätter inte att man förstår finska. I diskussionen får man delta på finska, svenska eller engelska.