Foto Artist Prayer Network (c) Meri Helmi Särkkä

Meri Helmi Särkkä: Fram tills

Kyrkogatan 18, 00170 Helsingfors
Domkyrkans krypta

Fram tills är en samtida teckningsutställning av Meri Helmi Särkkä, som uttrycker en modern syn på bibliska profetior och sluttidshändelser.

Fram tills är en samtida teckningsutställning av Meri Helmi Särkkä, som uttrycker en modern syn på bibliska profetior och sluttidshändelser. 

Domkyrkans krypta

29.6.-10.7.2022 kl 12-20

Fritt inträde

Stäng