Foto Galerie Anhava (c) Mika Taanila / Testifilmi

Mika Taanila: Film without Film

Fredriksgatan 43, 00120 Helsingfors
Galerie Anhava

Film without Film är Mika Taanilas första separatutställning på Galerie Anhava.

Film without Film är Mika Taanilas första separatutställning på Galerie Anhava. 

Taanila använder sig av rörlig bild på varierande sätt i sin konst. Ett centralt tema i hans verk är den komplexa relationen mellan människans psyke och teknologin. Vad är film? 

 

Konceptkonstens tankelekar, finstämd humor och en estetisk längtan som flyr alla former av disciplinerade procedurer är utmärkande
för Taanilas konst. 

 

Hantverket och de tankemässiga utgångspunkterna bakom de utställda verken bildar en egen berättelse där föremålet för humorn är
svårdefinierbart.  

 

Mika Taanila (f. 1965) är en konstens mångsysslare som gör dokumentärer, experimentell film och bildkonst. Taanila har fått många pris
både i Finland och utomlands. År 2015 tilldelades han det ansedda Ars Fennicapriset. 

 

Galerie Anhava 

25.11.-19.12.2021 ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16 

 

Fritt inträde  

Stäng