Norm Critical Leadership – Challenging Norms and Nordic Exceptionalism – Konferens om normkritiskt ledarskap

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

I konferensen frågar vi, hur man kan bli en förändringsagent och avveckla diskriminerande normer, normativa strukturer och hierarkier inom konst- och kultursektorn?

I konferensen frågar vi, hur man kan bli en förändringsagent och avveckla diskriminerande normer, normativa strukturer och hierarkier inom konst- och kultursektorn?

Många konst- och kulturinstitutioner och finansiärer arbetar nu mer aktivt med jämlika och inkluderande praktiker. Även medvetenheten om ojämlikheter inom de nordiska samhällena och på det nordiska konst- och kulturfältet har samtidigt ökat. Ändå fortsätter nordiska konst- och kulturorganisationer att vara exklusiva när det gäller arbetsvillkor, rekrytering och kurateringspraxis.

Vad innebär normkritiskt ledarskap i olika situationer och sammanhang? Denna tvådagarskonferens vänder sig till yrkesverksamma och personer i ledande positioner inom konst- och kulturområdet i Norden.

Konferensen arrangeras av det nordiska nätverket för normkritiskt ledarskap, Nordic Network of Norm Critical Leadership, Gentofte Centralbibliotek och Servicen Kultur för alla i samarbete med Goethe-Institut Finnland, Helsingfors stad, IMMART, Konstuniversitetet Kulturcentret Caisa.

Besök webbplatsen Kultur för alla för mer information.

Det fullständiga programmet:
Konferensens program (på engelska)
Konferensens talare och konstnärer (på engelska)

Konferensens språk är engelska. Arrangörerna kommer att erbjuda skrivtolkning och tolkning till internationellt teckenspråk vid behov.