Foto Maarit Kytöharju

NYKY Ensemble & Klangforum Wien

Norra Järnvägsgatan 9, 00100 Helsingfors
Sibelius-Akademin, R-huset

Klangforum Wien avslutar sitt besök med Helmut Lachenmanns verk Concertini tillsammans med Sibelius-Akademins NYKY Ensemble torsdagen den 9 mars 2023.

Den österrikiska gruppen Klangforum Wien gästar två konserter under årets Musica Nova Helsinki-festival. Gruppen avslutar sitt besök med Helmut Lachenmanns verk Concertini tillsammans med Sibelius-Akademins NYKY Ensemble torsdagen den 9 mars 2023.

Under läsåret har studerandena i NYKY Ensemble bearbetat kompositören Helmut Lachenmanns verk Concertini med handledning av musikerna i Klangforum Wien. Kompositören berättar att verkets namn (Concertini, fritt översatt ”små konserter”) är avsiktligt vilseledande eftersom verket, trots att det innehåller soloavsnitt för bl.a. tuba, gitarr och harpa, framhäver solon för bland annat skrapning, resonans, rytmmönster och rumsliga ljudrörelser. I verket är orkesterns 27 musiker indelade i 6 grupper framför och bakom publiken. I Concertini spelar musikerna förutom sina egna instrument också bl.a. på ljudskålar och sina notställ. I den här konserten är hälften av musikerna på scenen studerande från NYKY Ensemble och hälften medlemmar i Klangforum Wien.

Klangforum Wien, som bildades 1985, räknas som en av de viktigaste internationella grupperna inom den moderna musiken. Samarbetet mellan Sibelius-Akademin och Klangforum Wien inleddes våren 2021 då musikerna i Klangforum Wien kom till Helsingfors för att handleda och tillsammans med NYKY Ensemble framföra Georg Friedrich Haas verk in vain.

Samarbetet som nu fortsätter är ett inslag i det internationella gästprogram som inleddes i början av 2019 vid Sibelius-Akademin, som hör till Konstuniversitetet. Till programmet som kompletterar utbildningen vid Sibelius-Akademin inbjuds ledande konstnärer inom olika specialområden från hela världen. De arbetar periodiskt med Sibelius-Akademins studerande och lärare, i regel i perioder på ett eller två år. Jane och Aatos Erkkos stiftelse och Jenny och Antti Wihuris fond har bidragit till att programmet kunde inledas.

”Från första början har jag varit intresserad inte bara av bullrighet och utanförskap, utan även av omvandling och avslöjande, genuin konsonans i dess vidaste bemärkelse, där rytm, gester, melodi, intervaller och harmoni – varje ljud och allt som hörs – visar sig i ljuset av sina sammanhang, som kontinuerligt förändras.” Helmut Lachenmann om sitt verk Concertini år 2005.