Paavo Jantunen: Vuosi Kivinokassa – Ett år på Stenudden -fotoutställning

Åbohusvägen 1, 00900 Helsingfors
Stoa

Stenudden är en plats där du kan titta på naturens kretslopp – tidens gång och uppstannande.

Stenudden är en plats där du kan titta på naturens kretslopp – tidens gång och uppstannande.

Paavo Jantunen är en fotograf från Helsingfors vars arbete behandlar relationen mellan natur och människa.

Stäng