Red Nose Company: RÉvolution – En estrad för de osynliga

Klarinettvägen 5, 00420 Helsingfors
Gamlasgården

Hituppträdandet Babylon får fortsättning! Vad händer när assistenten Ré startar en revolution?

Hituppträdandet Babylon får fortsättning! Vad händer när assistenten Ré startar en revolution?

Ré (Hanna Seppä) och Babylon (Minna Puolanto) uppträder i det nya verket RÉvolution, som har premiär i Gamlasgården 18.11.2021. Clownduons tidigare show Babylon – klovni vallankahvassa (HS✭✭✭✭✭) var årets teaterhändelse år 2018. I den spelade Babylon ledarrollen medan Ré assisterade.

RÉvolution ställer clownernas inbördes maktförhållande på sitt huvud. Rés tidigare erfarenhet som Babylons assistent får henne att starta en revolution. I det här uppträdandet bestämmer sig Ré för att för första gången ta över kontrollen för att få sin egen röst hörd, medan Babylon tvingas in i en för henne otypisk sidoroll. Vad kommer att hända till följd av denna plötsliga ändring i maktbalansen? Hur och för vad kommer Ré att använda sin makt? Blir hon en förkämpe för alla förtryckta? Bryter hon ner alla strukturer? Medan Ré kämpar med sina motstridiga känslor kring skuld och privilegium, bestämmer sig Babylon för att donera sin egen energi för uppträdande, så att Rés show får ett slut.

RÉvolution-verket undersöker genom clownkomedi frågan om att bli sedd. Hur kan man finna sin egen röst och få den hörd? Vems uppgift är det att tala om förtryck? Kan skuldkänsla leda till ändring?

Uppträdandet får rytm genom Rés favoritmusik, som spelas live.

Språk: finska
Längd: 2 t

Stäng