Foto Suomen valokuvataiteen museo (c) Sanni Seppo: Jatkuvuus

Ritva Kovalainen & Sanni Seppo: Nordanvindsskogen

Mikaelsgatan 1, Kämp Galleria, 00100 Helsingfors
Finlands fotografiska museum K1

Nordanvindsskogen är den avslutande delen av Ritva Kovalainens och Sanni Seppos skogstrilogi, som baserar sig på fotokonstnärlig forskning

Nordanvindsskogen är den avslutande delen av Ritva Kovalainens och Sanni Seppos skogstrilogi, som baserar sig på fotokonstnärlig forskning och sammanfattar ett trettio år långt arbete med skogsmotiv. De tidigare delarna i trilogin är Trädens folk (1997), som pejlar den finska skogsmytologin, och Skogsvårdsåtgärder (2009), som beskriver skogsbrukets avigsidor.

Nordanvindsskogen är en beskrivning av Finlands naturskogar som mångformiga livsuppehållande miljöer. Den beskriver dessa rika ekosystem som barrskogar i bästa fall utgör. Utställningen behandlar också hoten mot skogsnaturen och hur den försvinner.

En naturskog är en skog som har bibehållit de egenskaper som upprätthåller mångfalden. Träd av olika åldrar och arter upprätthåller naturens mångfald. Naturskogarna är organismsamhällen som består av tusentals växter, svampar, djur, urorganismer, arkéer och bakterier.

Största delen av skogar har till följd av intensivt skogsbruk väsentligen förvandlats till något annat än vad de hade varit av naturen. Skogar i naturtillstånd, orörda skogar, utgör numera endast 1 procent av skogarna. Det finns fortfarande lite flera skogar där naturskogens struktur och artförekomst inte på avgörande sätt påverkats av mänsklig verksamhet. Också de minskar alltjämt vid avverkningar.

Bilderna på utställningen består till största delen av skyddsområden i trakterna kring östgränsen, från Norra Karelen till Lappland. På andra håll i Finland finns det bara små separata spillror av naturskog kvar.

Utställningen uppmanar att identifiera skillnaden mellan en naturskog och en ekonomiskog – att tala om skogar med prefix, för sättet att i allmänhet bara tala om ”skogar” hindrar från att se skogsnaturens verkliga tillstånd.

Finlands fotografiska museum , K1

10.6.-2.10.2022 må-fre kl 11-20, lö-sö kl 11-18

Inträde 12/6€, under 18 år fritt inträde

Stäng