Foto Kuva Helsingin kaupunginmuseo

RUNDVANDRING Kejsarens Helsingfors

Senatstorget, Kruununhaka, 00170 Helsingfors
Alexander II

Vi bekantar oss med huvudstadens viktiga byggnader och arkitekt Engels livsarbete

Helsingfors blev huvudstad år 1812 och tyska arkitekten C. L. Engel valdes att planera monumentalbyggnader runt Senatstorget. Viktiga institutioner som på 1820-talet byggdes i närheten av torget berättar även om samhällsbygget i det autonoma kejsardömet Finland. Rundvandringar ordnas från tisdag till onsdag tills 2.6 och den är max. 1 timme lång.

Plats: Start vid statyn av Alexander II på Senatstorget.

Målgrupp: åk 7-9, gymnasium, 2:a stadiet. Max 25 personer.