Foto NJK (c) Oliver Silén

Seglingskurser för nybörjare 2021

Kopparsundsgränden 9, 00200 Helsingfors
Björkholmens småbåtshamn (NJK)

Seglingskurser ordnas för nybörjare på NJK Sailing Center på Drumsö.

Seglingskurser ordnas för nybörjare på NJK Sailing Center på Drumsö.

Ingen tidigare erfarenhet krävs. Kursen pågår i två dagar och består av både teori och praktik.

Under kursen lär du dig namn på båtdelar, hur seglen fungerar, de viktigaste knoparna, hamnmanövrer och hur du seglar i de olika rollerna i båten. Kursen ger dig goda förutsättningar för att fortsätta segla på egen hand eller på NJK Sailing Centers veckoträningar.

NJK Sailing Center kl 9-16.30
8.-9.5.
12.-13.6.
31.7.-1.8.
4.-5.9.

Early bird- priset 200 € fram till 31.3, normalt 250€

Stäng