Foto Helsingin kaupunginmuseo

Smakbitar från Helsingfors

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

Utställningen som dyker ner i Helsingfors förflutna

Fokus ligger särskilt på stadsbornas självupplevda erfarenheter och vardag som återspeglas i museets föremål och fotografier. Besökaren vandrar från gatan till innergården, från fåtöljen i vardagsrummet till stambordet i baren eller till badstranden. Upplevelserna och berättelserna från olika tider bidrar till historien om staden. Miniatyrmodellen av Helsingfors 1878 belyser fint förändringarna i staden. Utställningen kan stöda undervisningen i olika läroämnen och den lämpar sig utmärkt för fenomenbaserad undervisning. Olika teman kan fördjupas på museet, i skolan eller självständigt av eleven. Utställningen innehåller interaktiva inslag. Boka en guidning eller bekanta er med utställningen under lärarens ledning.

Inspirationsmaterial finns här .  

Läroplan: M1, M2, M3, M4.

Åk 7–9 historia I1, I2, I3, samhällslära I1, I3, I4, geografi I4, religion I2, livsåskådning I1, bildkonst I2; gymnasiet: Hi3.

Kolla öppetider här https://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/sv/kontaktinformation/ 

Stäng