Foto Helsingin kaupunginmuseo

Smakbitar från Helsingfors

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

Utställningen som dyker ner i Helsingfors förflutna

Fokus ligger särskilt på stadsbornas självupplevda erfarenheter och vardag som återspeglas i museets föremål och fotografier. Besökaren vandrar från gatan till innergården, från fåtöljen i vardagsrummet till stambordet i baren eller till badstranden. Upplevelserna och berättelserna från olika tider bidrar till historien om staden. Miniatyrmodellen av Helsingfors 1878 belyser fint förändringarna i staden. Utställningen kan stöda undervisningen i olika läroämnen och den lämpar sig utmärkt för fenomenbaserad undervisning. Olika teman kan fördjupas på museet, i skolan eller självständigt av eleven. Utställningen innehåller interaktiva inslag. Boka en guidning eller bekanta er med utställningen under lärarens ledning.

Du hittar mera information på guidade turer från den här länken. Inspirationsmaterial finns här .   

Läroplan: M1, M2, M3, M4.

Åk 7–9 historia I1, I2, I3, samhällslära I1, I3, I4, geografi I4, religion I2, livsåskådning I1, bildkonst I2; gymnasiet: Hi3.

Kolla öppetider här https://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/sv/kontaktinformation/