Foto Tekniikan museo

Spökets uppfinningsapparat

Viksvägen 1d, 00560 Helsingfors
Tekniska museet

Utställningens fokus ligger på barns nyfikenhet, fantasi och utforskandets glädje.

Utställningens fokus ligger på barns nyfikenhet, fantasi och utforskandets glädje.

 

Utställningens fokus ligger på barns nyfikenhet, fantasi och utforskandets glädje. Utställningen är främst ämnad för barn mellan 5 och 9 års ålder. Här inspireras barn att undersöka och prova teknikens väsen, fenomen och förändring.

I utställningen studerar man teknik genom att titta, prova, öva och utforska olika museiföremål med hjälp av olika sinnen och verktyg. Barn kan också skapa en egen uppfinning i pysselverkstaden och ställa den fram i utställningen för andra att se.

 

Tekniska museet

10.9.2016-31.12.2023

För barn mellan 5 och 9 års ålder