Stadens utegym – öppet gratis 365 dagar om året

Man har under de senaste åren satsat på antalet och kvaliteten på utegym.

Man har under de senaste åren satsat på antalet och kvaliteten på utegym. År 2010 skaffades 370 anordningar till Helsingfors och därefter har takten varit hundra nya anordningar per år. Utegym har i det tysta kommit invid friluftsleder och till parker och idrottsområden. Stadsborna använder utegymmen aktivt och de har blivit jättepopulära. 

Utegymmen som mestadels är utrustade med Davids anordningar är mycket populära och utegymmen på Sanduddens badstrand och i Britas idrottspark har haft speciellt många besökare. Redskapen och anordningarna på utegymmen kan
användas året runt och gratis dygnet runt. Motståndet på gymanordningarna kan justeras med vikter, så utegymmen passar för motionärer på olika nivåer. Maximivikten på anordningarna är även upp till hundra kilo, vilket möjliggör ordentlig träning. Nya utegym har byggts i anslutning till friluftsbaden vid Simstadion och i Gumtäkt.