Foto Tapio Wirkkala, Neliö, 1950-luku. Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelma / EMMA © Ari Karttunen

Tapio Wirkkala: Form

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Form är en utställning med Tapio Wirkkalas skulpturer och om det skulpturala i hans formspråk.

Form är en utställning med Tapio Wirkkalas skulpturer och om det skulpturala i hans formspråk. I de skulpturer och föremål av Wirkkala som visas upprepas ofta samma former.

Wirkkalas formspråk varierade beroende på skalan, materialet och användningsändamålet, men karakteristiskt för det var alltid en fortlöpande utveckling av form- och rörelseteman. Utgångspunkten låg ofta i ett motiv med anknytning till naturen, men inte repeterat som sådant. Wirkkala var i stället särskilt intresserad av den ständiga rörelsen och förändringen i naturens former.

Wirkkala var en exceptionellt mångsidig konstnär vars arbete sträckte sig från grafisk design till föremåls- och produktdesign, utställningsplanering och byggnadsdesign samt skulpturer och miljökonst. Han var också en av de första konstnärerna i vårt land som gjorde helt abstrakta skulpturer. Wirkkala behärskade och respekterade materialens egenskaper och metoderna för att bearbeta dem.

Utställningens kurator Juhani Pallasmaa och Tapio Wirkkala var nära vänner och samarbetade ofta. Pallasmaas kuratering behandlar det skulpturala ur nio olika synvinklar.

EMMA

5.10.2022-6.10.2024

ti, lö-sö kl 11-17, ons-to kl 11-19, fre kl 11-21

Inträde 10/20€, under 18 och över 70 år fritt inträde