Foto Tove Jansson: Maisema (piknik) (c) Yehia Eweis / Tove Jansson, Moomin Characters

Tove Jansson

Granviksgränden 1, 00340 Helsingfors
Didrichsens konstmuseum

Tove Jansson: Att måla är det allra viktigaste

Tove Jansson: Att måla är det allra viktigaste

Under våren 2021 visar Didrichsens konstmuseum utställningen Tove Jansson – Att måla är det allra viktigaste.

Utställningen presenterar Tove Janssons karriär som bildkonstnär. Visningen tar fasta på utgångspunkterna för konstnärskapet och vilken inverkan familjen och konstnärskretsen hade på hennes konstutövande.

I tillägg till Janssons verk visas verk av konstnärer från hennes krets eller som påverkat henne. Det visas verk av bland andra Sam Vanni, Eva Cederström, Ina Colliander och Tuulikki Pietilä.

​Kärnan av utställningen utgörs av verk som lånats ur Moomin Characters Oy Ltd:s samlingar, med kompletteringar från musei- och privata samlingar.

Didrichsens konstmuseum
13.3.-22.8.2021 ti-sö kl 11-18

Inträde 14/16€, under 18 år fritt inträde

Stäng