Trädgårdsfest

Alexandersgatan 14-18, 00170 Helsingfors

Träd och trähus som tema i en trädgårdsfest Arbetargårdarnas gamla prydnadsväxter blommar i…

Träd och trähus som tema i en trädgårdsfest

Arbetargårdarnas gamla prydnadsväxter blommar i Arbetarbostadsmuseets rabatt, och till ära av dem firas en trädgårdsfest igen fredagen 3.6. kl. 14–17. På gårdstorget kan man köpa plantor och frön från Hyötykasviyhdistys och Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry, produkter från koloniträdgårdar och delikatesser från buffén av Sällskapet Åshöjden. Folkmusik skapar en sommarstämning. Trädgårdsfestens särskilda tema detta år är traditionell träbyggnad, som även museihuset representerar. På en föreläsning får man höra om renovering av trähusen på Kristinegränden från kåkar till museer och moderna bostäder, restaurering av träbyggnader och Helsingfors träjugend. I slutet av evenemanget, kl. 17, gör man en trädpromenad i de närliggande parkerna. Fritt inträde. Välkommen!⁣⁣⁣

Kuva: Helsingfors stadsmuseum

Stäng