Vetenskapens natt på Annegården

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

Vetenskapens natt är vetenskapens eget årligen återkommande stadsevenemang i Kronohagen i Helsingfors.

Vetenskapens natt är vetenskapens eget årligen återkommande stadsevenemang i Kronohagen i Helsingfors.

Under Vetenskapens natt på Annegården ser vi in i framtiden genom att fundera på mat och ekosystem på två separata utställningar. Det kommer även att ordnas verkstäder i anknytning till utställningarna.

Förhandsanmälan att delta: http://www.annantalo.fi/

Så här tar vi hand om din säkerhet:
http://www.annantalo.fi/sv/coronainfo

Stäng