We will make a film! – Film workshop

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

På filmkursen, som är på engelska och finska, planerar och spelar vi in en egen film!

På filmkursen, som är på engelska och finska, planerar och spelar vi in en egen film!

Under kursen går vi igenom filmprocessen: vi skriver, utforskar våra idéer och använder vår fantasi för att hitta ett tema, en berättelse eller ett ämne som vi vill behandla – och gör en film om det!

Vi skapar scenen som ska filmas med hjälp av kameror och omgivningen och lär oss att använda ljus, skuggor, naturen och föremål.

Under den tre dagar långa kursen lär vi oss också om den mer tekniska sidan av filmande, till exempel kamerainställningar, och övar på detta. I slutet av kursen visar och tittar vi på de färdiga filmerna och diskuterar dem.

Under kursen används mobiltelefon. Om du har en mobiltelefon med kamera, ta den med!

Anmälning fr.o.m. 13.6 på annantalo.fi

During the workshop, we’ll go over the process of film-making: we’ll write down and explore our ideas and use our imagination to find a theme, a story, or a subject that we want to examine in the process of film-making, and make a film about it!

We’ll use our cameras and our surroundings to create our desired scene and learn how to utilise light, shadows, nature and objects.

During the three-day workshop, we’ll also learn about and practice the technical side of film-making, for example, adjusting the camera settings.

In the end, we’ll present, watch and discuss our finished works.

We’ll use cell phones during the workshop. If you have a cell phone with a camera, please take it with you!

The workshop is a part of the Exploring the Weird – Media Art for Children exhibition.

Teacher: artist/director Zagros Manuchar
The workshop is free of charge
Teaching language: English/Finnish
Ages: 9–12-year-olds
Max 10 participants

Stäng