Foto Helsingin kaupungin aineistopankki / Mika Lappalainen

Gammelstadsviken

Vanhakaupunki, 00560 Helsinki

Gammelstadsfjärden är ett unikt natur-, kultur- och friluftsmål nära Helsingfors centrum. Gammelstadsviken är ett skyddsområde av internationell betydelse för strandängs- och sjöfåglar. I området och de omgivande skogsmarkerna, finns även sällsynta fågel-, insekts-, fladdermus-, och svamparter. För naturentusiaster finns det i området utkikstorn, rastplatser och gömsel. Det vida nätverket av leder i området består av plankgångar, stigar och cykelleder, endel av vilka även är tillgängliga med rullstol och dylika.

Stäng