Foto Kaisa Pajanen / Helsingin kaupungin aineistopankki

Vårdö

Vartiosaari, 00830 Helsinki

Vårdö är en ö på cirka 82 hektar i östra Helsingfors. Ön ligger mitt i stadsstrukturen söder om Tammelund, mellan Degerö och Nordsjö. Vårdö är en av de bäst förvarade villasamhällena i Helsingfors, ca. hälften av villorna är i privat ägo och en del är uthyrda till olika samfund. På ön finns en naturstig, längs vilken det finns. bl.a. ett flyttblock, en jättegryta, ett stall med får, ett utsiktsberg osv.

Sommartid är det båtförbindelse till Vårdö från Degerö, Fiskehamnen och Nordsjö med FRS Finlands båtar.

Dessutom trafikerar elektriska callboat servicen från Degerö under sommarsäsongen (www.aurinkolautta.fi, avgång från Rävsundsvägen 2).

Stäng