Arbetarbostadsmuseet

Kirstinkuja 4, 00510 Helsinki

Vid foten av Borgbacken i Alphyddan finns Arbetarbostadsmuseet i vars hällrum man kan kika in i vardagens historia i Helsingfors. Museet är inhyst i ett av de äldsta trähusen som Helsingfors stad lät bygga för sina arbetare. De nio hällrummen i byggnaden har inretts i enlighet med hur invånarna levde under olika tider.

Filial till Helsingfors stadsmuseum.

Stäng