Foto Helsinki Marketing / Sasa Tkalcan

Botby gårds kapell

Puotilantie 5, 00910 Helsinki

Botby gårds kapell, som byggts i Botby gårds före detta spannmålsmagasin, är en av Helsingfors populäraste vigselkyrkor. På den högsta platsen i Botbygårdsvägens ända av Botby gårds kapell finns en granitsten med graveringen J. H. L. 1859. Bokstäverna syftar på magasinets byggare, kommerserådet Johan Henrik Lindroos. Den intilliggande Botby gårds nuvarande huvudbyggnad är från 1700-talet. Botby gård med markområden övergick i Helsingfors stads ägo 1933. Helsingfors församlingar köpte det förfallna spannmålsmagasinet av staden 1959. Det ritades om till ett kapell av arkitekten Tarja Salmio-Toiviainen och blev färdigt 1963.

Stäng