Foto Helsingin kaupunginmuseo / Harri Tahvanainen

Frälsningsarmens museum

Nylandsgatan 40, 00120 Helsingfors
Frälsningsarmens museum berättar om Frälsningsarmens 130-åriga historia i Finland.
Stäng