Fredsgatan 1 - Norra kajen 10

Rauhankatu 1, 00170 Helsinki

Byggnaden, som planerades av arkitekterna Onni Törnqvist (senare Tarjanne) och Lars Sonck, blev färdig år 1900. Röstad till den vackraste jugendbyggnaden i Helsingfors år 2007 av dagstidningen Helsingin Sanomats läsare .

Stäng