Foto Helsingin Taiteilijaseuran Taidelainaamo / Katja Maria Nyman

Konstutlåning vid Konstnärsgillet i Helsingfors

Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki

Låna konst från Konstutlåningen vid Konstnärsgillet i Helsingfors!

Konstutlåningen som finns i Richardsgatans bibliotek förmedlar bl.a. målningar, grafik, skulpturer och fotografier. Konstnärsgillet i Helsingfors har nästan 900 meriterade professionella medlemskonstnärer, och urvalet med över 11 000 konstverk kan ses och reserveras på Konstutlåningens hemsidor.

I aulan i bibliotekets första våning samt vid Konstutlåningen på bottenvåningen finns Galleri Rikhard och Galleri Arthur som presenterar intressanta medlemsutställningar varje månad.