Foto Helsinki Marketing / Sasa Tkalcan

Mikaelskyrkan

Emännänpolku 1, 00940 Helsinki

I närheten av Gårdsbacka köpcentrum, på Mikaelskyrkans takås, sitter den korsdyrkande ärkeängeln Mikael med fladdrande kläder. Mikaelskyrkan i rött tegel ritades av arkitekterna Käpy och Simo Paavilainen. Kyrkan är byggd på samma plats där Gårdsbacka tillfälliga kyrka från 1960-talet av Heikki och Kaija Sirén stod. Den tillfälliga kyrkan revs 1986. På kyrkans tak sitter den fem meter höga skulpturen Ristin tie (Korsets väg) av Kari Juva. Figuren med fladdrande kläder är ledaren för de himmelska krigstrupperna, ärkeängeln Mikael, som gett sitt namn till kyrkan. Många ser i skulpturen också en människa som stöder sig mot ett kors.