Missionskyrkan, Finska Missionssällskapet

Observatoriegatan 18, 00140 Helsingfors

K. A. Wrede planerade den år 1900 invigda kyrkan som bönerum. Hundratals missionärer har påbörjat sin resa från kyrkans altare. Missionskyrkans ljusa karaktär uppstår delvis av de stora glasmålningarna, delvis av den sällsynta altare-predikstolshelheten som är skyddad av Museiverket. Den goda akustiken gör att kyrkan är en populär plats för konserter.