Museet för nutidskonst Kiasma

Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki

Kiasma är ett museum för nutidskonst och utgör en del av Finlands Nationalgalleri. Kiasmas mål är att främja kännedomen om nutidskonst och bildkonstens ställning i Finland. De viktigaste formerna för Kiasmas verksamhet är de varierande utställningarna och att utöka, forska i och presentera de egna samlingarna. Tillsammans med Kiasma-teaterns program och det aktiva publikarbetet utgör de en levande helhet. Kiasma är ett museum som är lätt att närma sig, ett aktivt museum som inbjuder publiken att delta. Museet väcker diskussion om konsten, och därigenom om aktuella samhälleliga frågor.

Byggnaden är ritad av amerikanska arkitekten Steven Holl och öppnades år 1998. I museet finns även museibutik och café.