Päivälehtimuseet

Ludviginkatu 2-4, 00130 Helsinki

Päivälehtimuseet berättar om mediernas historia, nutid och framtid samt tryckfriheten i Finland och i världen. Gamla föremål åskådliggör ändringarna i journalistyrket i takt med den allt snabbare informationsförmedlingen.

Museet arbetar även för att främja mediekompetens och speciellt läsintresset bland barn och unga. Utöver utställningarna ordnar museet olika slags program.

Stäng