Riksarkivet

Rauhankatu 17, 00170 Helsinki

Statsarkivet, vars namn ändrades till Riksarkivet år 1939, flyttade år 1890 från Senatsborgen till hörnet av Fredsgatan och Snellmansgatan, till byggnaden som professor C.G. Nyström hade ritat för arkivet. Flygelbyggnaden som sträcker sig längs Snellmansgatan är från 1928, och tillbyggnaden som uppfördes 1972 har ritats av professor Olof Hansson. Skulpturgruppen med tre kvinnofigurer (av bildhuggaren C.E. Sjöstrand) på huvudbyggnadens takås har använts som symbol i Riksarkivets sigill och emblem. Takmålningarna i gamla forskarsalen och väggmålningarna i gamla trapphallen har målats av dekorationsmålaren Salomo Wuorio (1890) och den stora väggmålningen i förteckningsrummet av konstnären Tor Arne (1974). Riksarkivet styr arkivfunktionen hos statens centralförvaltning samt verkar som centralt ämbetsverk och som forsknings- och utvecklingscentral inom sitt område.

Stäng