Senatstorget

Senaatintori, 00170 Helsinki

Senatstorget med dess omgivning utgör en unik nyklassisk helhet. Fyra monumentala byggnader ritade av C. L. Engel (1778-1840) dominerar torget: Domkyrkan, Statsrådsborgen, Helsingfors universitets huvudbyggnad och Nationalbiblioteket. Mitt på torget står en staty av Alexander II (1894).

Domkyrkan är antagligen den mest kända och mest fotograferade byggnaden i Finland. Det äldsta bevarade stenhuset i staden, Sederholmska huset står i Senatstorgets sydöstra hörn och inkvarterar idag Stadsmuseet. Senatstorget ligger ett kvarter från Esplanadparken och Salutorget.

Toner från Senatstorget spelas varje dag kl 17.49 hela året. Verket är en modern version av det europeiska klockspelet eller aftontaptot. Verket är komponerat av Harri Viitanen och Jyrki Alakuijala. Ljudet går från byggnad till byggnad och speltiden är ca. 5 min.

Stäng