Teatermuseet

Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki

Teatermuseet på Kabelfabriken i Helsingfors är ett museum som specialiserar sig på teater och framställande konster. Museets utställningar, guidningar och verkstäder bjuder på kunskap, erfarenheter, upplevelser och insikter om framställande konster och ger nycklar till att förstå deras uttryckssätt.

Stäng