UFF Töölö

Mannerheimvägen 104, 00250 Helsingfors

UFF-butikerna erbjuder ett etiskt, hållbart alternativ och en unik stil. UFF säljer second hand kläder, även vintage-fynd.

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr (UFF) är en privat allmännyttig stiftelse. Stiftelsens huvudsakliga mål är att stöda projekt inom utvecklingssamarbete samt via dem förbättra livskvaliteten i u-länderna.

I Helsingfors finns det 13 UFF-butiker, i hela landet finns det 22 st.