Foto Nordic Hospitality Partners

Gamla studenthuset

Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki

Gamla Studenthuset (även kallad Vanha), i hörnet av Alexandersgatan och Mannerheimvägen vid statyn Tre smeder, har fungerat som studenthus för studentkåren vid Helsingfors universitet.

Byggnaden ritades av Axel Hampus Dalström och färdigställdes 1870. Statyerna på fasaden avbildar Väinämöinen och Seppo Ilmarinen (från Finlands nationalepos Kalevala).

Gamla studenthuset med sina över 150år är idag eventuellt Helsingfors mest legendariska evenemangs- och festhus.

Stäng