Foto Ateneumin taidemuseo / Ville Malja

Konstmuseet Ateneum

Kaivokatu 2, 00100 Helsinki

Ateneum är den finska konstens hem och hör till Finlands Nationalgalleri. I museets samling finns över 20 000 nationalskatter. Hos Ateneum finns konst från 1800-talet och fram till modern tid. Under de senaste åren har bland annat Tove Jansson, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso och Ilja Repin varit stjärnor på museets framgångsrika, tillfälliga utställningar.

Ateneum är ett levande konsthus som utöver utställningarna också inbjuder till tankeväckande evenemang. ⁣

I museet finns även en museibutik samt Ateneum Bistro.⁣

Konstmuseet Ateneum är stängt för publik från den 28.3.2022 p.g.a. renovering av luftkonditioneringen. Museibutiken och Ateneum Bistro samt forskarbiblioteket är också stängda under renoveringen.

Stäng